Uznawanie polskich kwalifikacji zawodowych

Zaproszenie na webinar „Uznawanie polskich kwalifikacji zawodowych oraz kwestie formalne związane z pracą i pobytem w Niemczech”

Szanowni Państwo, wraz z poradnią ProRecognition działająca w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie pragnę Państwa poinformować o wspólnie organizowanym online-webinarze na temat „Uznawanie polskich kwalifikacji zawodowych oraz kwestie formalne związane z pracą i pobytem w Niemczech”.

Projekt ProRecognition polega na bezpłatnym doradztwie w zakresie uznawania w Niemczech polskich kwalifikacji zawodowych. Natomiast celem poradni Faire Mobilität jest egzekwowanie stosownych płac i uczciwych warunków pracy dla pracowników ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw Unii Europejskiej na niemieckim rynku pracy.

Webinar będzie składał się z dwóch części – w pierwszej części doradca ProRecognition przekaże informacje o tym, na czym polega uznanie kwalifikacji w Niemczech, kto musi a kto może uznać swój zawód, jak to wygląda w praktyce i jakie z tego wynikają korzyści.  W drugiej części webinaru przedstawicielka poradni 

Faire Mobilität przekaże informacje jak przygotować się do wyjazdu do Niemiec i co jest ważne po przyjeździe oraz opowie m.in. o niemieckiej umowie o pracę, formach zatrudnienia, wynagrodzeniu, minimalnej stawce godzinowej, urlopie wypoczynkowym, wypowiedzeniu stosunku pracy itp.

Do udziału w webinarze zapraszamy osoby mieszkające zarówno w Niemczech jak i w Polsce oraz w innych krajach jeśli są zainteresowane podjęciem pracy w Niemczech w swoim zawodzie. Webinar jest bezpłatny i będzie prowadzony w języku polskim.

Webinar będzie składał się z dwóch części – w pierwszej części doradca ProRecognition przekaże informacje o tym, na czym polega uznanie kwalifikacji w Niemczech, kto musi a kto może uznać swój zawód, jak to wygląda w praktyce i jakie z tego wynikają korzyści. W drugiej części webinaru przekażę informacje jak przygotować się do wyjazdu do Niemiec i co jest ważne po przyjeździe oraz opowiem m.in. o niemieckiej umowie o pracę, formach zatrudnienia, wynagrodzeniu, minimalnej stawce godzinowej, urlopie wypoczynkowym, wypowiedzeniu stosunku pracy itp. Podczas mojej przezentacji pozwolę sobie również wspomnieć o oferowanej pomocy konsularnej na terenie Niemiec. 

Do udziału w webinarze zapraszamy osoby mieszkające zarówno w Niemczech jak i w Polsce oraz w innych krajach, które zainteresowane podjęciem pracy w Niemczech w swoim zawodzie. Webinar jest bezpłatny i będzie prowadzony w języku polskim.

Podczas wydarzenia zostaną omówione następujące tematy: 

  • Na czym polega uznanie i kto musi a kto może uznać swój zawód? 
  • Jak to wygląda w praktyce i jakie korzyści wynikają z uznania? 
  • Jak przygotować się do wyjazdu do Niemiec i co jest ważne po przyjeździe?
  • Rodzaje niemieckiej umowy o pracę, formy zatrudnienia, wypowiedzenie stosunku pracy, wynagrodzenia, minimalna stawka godzinowa, niezdolność do pracy itp.

Termin: 10.03.2021 godz.: 14:00 

Rejestracja do: 09.03.2021

Zaproszenie oraz rejestracja do wydarzenia: http://bityl.pl/yeC20