Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Oberhausen – 29. stycznia 2023