Witamy w Niemczech! Informacje dla migrantów w języku polskim

Wademeckum ważnych informacji dla tych co przybyli do Niemiec:

Broszurę w PDF znajdziesz tu: https://forum-polonicum.de/wp-content/uploads/2021/08/Witamy-w-Niemczech.pdf

Spis treści broszury informacyjnej:


Wstęp   Strona 8

I Wjazd do Niemmiec                                                                                  

 1. Przepisy wjazdowe                                                                                     10
 2. Informacje o łączeniu rodzin                                                                     13

II. Nauka języka niemieckiego                                                                             

 1. Kurs integracyjny: język i nie tylko                                                         16
 2. Język niemiecki do celów zawodowych                                                    20
 3. Język niemiecki dla dzieci i młodzieży                                                     21

III. Informacje i doradztwo

 1. Doradztwo migracyjne dla dorosłych imigrantów

i imigrantek (MBE)                                                                                    22

 1. Służby migracyjne dla młodzieży – doradztwo dla
 2. młodzieży imigranckiej (JMD)                                                                  26
 3. Obsługa obywateli w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców 28
 4. Internet jako źródło informacji                                                                28
 5. IV. Pobyt i naturalizacja                                                                             30
 6. Punkty kontaktowe ds. prawa pobytu                                                       30
 7. Informacje o prawie pobytu                                                                        33
 8. Naturalizacja                                                                                                38

V. Praca i zawód                                                                                                42

 1. Uznawanie zagranicznych świadectw i dokumentów                               43
 2. Doradztwo zawodowe, pośrednictwo miejsc pracy i nauki                     45
 3. Dalsze doskonalenie zawodowe                                                                 50
 4. Zakładanie działalności gospodarczej i samozatrudnienie                      51
 5. Prawo pracy: czas pracy, urlop i choroba                                                53
 6. Dochody i podatki 55

VI. Mieszkanie

 1. Poszukiwanie mieszkania                                                                            56
 2. Co po przeprowadzce?                                                                                58
 3. Wsparcie państwa                                                                                       59
 4. Czynsz i prawo najmu                                                                                61

VII. Dzieci i rodzina

 1. Ciąża i ochrona macierzyństwa                                                                 66
 2. Urlop rodzicielski i zasiłek wychowawczy                                                71
 3. Dodatek i zasiłek na dziecko                                                                       75
 4. Możliwości opieki nad dzieckiem                                                               78
 5. Konflikty, kryzys i przemoc w rodzinie                                                    79

VIII. Szkoła, edukacja i studia

 1. System szkolnictwa i rodzaje szkół w Niemczech                                       82
 2. Wykształcenie zawodowe                                                                            88
 3. Studiowanie w Niemczech                                                                           90
 4. Edukacja dorosłych                                                                                      93

IX. Zdrowie i profilaktyka

 1. Pomoc w razie chorób i wypadków                                                           94
 2. Badania profilaktyczne i szczepienia                                                         97
 3. Doradztwo ws. HIV/AIDS / informacje o chorobach

przenoszonych drogą płciową (STI)                                                          99

 1. Doradztwo ws. narkomanii i uzależnień                                                  101
 2. Integracja osób niepełnosprawnych                                                       102