Wizyta Marszałka Senatu RP w Berlinie

W dniu 06.07.2023 odbyła się wizyta Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego wraz z polskimi parlamentarzystami w Biurze Polonii w Berlinie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m. in. Landowego Zrzeszenia Polskich Organizacji w NRW.

Głównym tematem spotkania były kwestie dotyczące Polaków mieszkających w Niemczech, ich problemów, potrzeb i możliwości wsparcia przez polską Izbę Wyższą.

Rozmawiano o:

– polsko-niemieckiej współpracy na poziomie europejskim;

– dofinansowaniu nauki języka polskiego w Niemczech;

– przyspieszeniu budowy w Niemczech pomnika polskich ofiar II wojny światowej;

– działalności organizacji polskich w Niemczech.

Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć niedawno zmarłej senator Barbary Borys-Damięckiej, która jako członkini senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przez wiele lat aktywnie wspierała niemiecką Polonię.

Marszałek poinformował zgromadzonych, że zarówno on jak i jego współpracownicy zdają sobie sprawę z sytuacji w niemieckiej Polonii, co jest odzwierciedleniem nastrojów panujących w Polsce. Doskonale rozumie, jak znaczne ma to przełożenie na współpracę polskich organizacji z innymi organizacjami migranckimi oraz niemieckimi partnerami.

Ponieważ środki przeznaczone na wsparcie Polonii na świecie zostały przekazane do KPRM i są do dyspozycji pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Izba Wyższa ma bardzo ograniczone możliwości. Jednak zapewniono, że Polacy mieszkający za granicą mogą zawsze liczyć na wsparcie Senatu RP. Każdy Polak, bez względu na na miejsce zamieszkania, ma prawa, na straży których Izba Wyższa będzie zawsze stała.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji polonijnych „Poldeh” oraz „Polska Rada” podzielili się z Marszałkiem i przybyłymi z nim senatorami swoimi doświadczeniami dotyczącymi ich działaności. Podkreślano trudności z finansowaniem, ale też to, że coraz trudniej jest znaleźć osoby, które chciałaby zaangażować się i działać na rzecz polonijnej wspólnoty. O tym mówili również przedstawiciele FC Polonia Berlin wskazując jednocześnie na kwestie sportu, który jest świetnym narzędziem wspierającym nie tylko rozwój fizyczny młodych ludzi, ale wspaniale integrującym. Tym bardziej, że treningi są prowadzone w j.polskim, a biorą w nich również udział dzieci z rodzin wielojęzycznych, dla których nie jest on pierwszym językiem w komunikacji. Dopytywano o możliwość organizacji ich wizyty w Polsce jako sposobu budującego jeszcze bliższe relacje z krajem. Marszałek przyznał, że taka możliwość istnieje i zachęcił do kontaktu w tej sprawie z jego kancelarią.

Padły pytania dotyczące organizacji wyborów parlamentarnych. Wyrażono zaniepokojenie zmianami w kodeksie wyborczym, co może utrudnić Polakom mieszkającym w Niemczech oddanie głosu lub ich uwzględnienie przy zliczaniu. Senator Halina Bieda obecna na spotkaniu potwierdziła, że wbrew początkowym zapowiedziom utrzymano możliwość oddania głosu legitymując się jedynie paszportem. Ze swojej strony zapewniła, że Senat wciąż stara się, by wydłużono czas na liczenie głosów oddanych za granicą do 48 h

Marszałek Grodzki otrzymał obraz Jaro Schlesiona, śląskiego malarza mieszkającego w Würselen, który jest pełen symboliki związanej z Karolem Wielkim i Akwizgranem. W 2021 roku w sali koronacyjnej Karola Wielkiego w akwizgrańskim ratuszu prof. Grodzki otrzymał Nagrodę Polonicus, przyznaną przez przez Europejski Instytut Kultury i Mediów „Polonicus”. Podczas spotkania raz jeszcze złożył podziękowanie za to wyróżnienie na ręce Przewodniczącego Instytutu Wiesława Lewickiego.

W skład delegacji Senatu weszli również przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej senator Beniamin Godyla – Senator RP; jej wiceprzewodnicząca senator Halina Bieda – Senator RP; członek grupy – senator Jacek Włosowicz, dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych i UE Leszek Kieniewicz oraz Bartosz Bęgowski reprezentujący Kancelarię Senatu RP.

Opracowała:
dr Adrianna Tomczak

Autor zdjęć: Andrzej Koston