Wpływ rówieśników na język polski naszych dzieci

Poszukajmy w otoczeniu naszych dzieci wielojęzycznych rówieśników. Ich obecność może bowiem pozytywnie wpłynąć na rozwój języka polskiego u naszych dzieci. Niekoniecznie muszą mówić w języku polskim, choć oczywiście każdy kontakt z innym polskojęzycznymi dziećmi powinien okazać się korzystny.

Przynależność do grupy

Większość dzieci nie lubi różnić się od rówieśników. Dzieci często imitują zachowanie innych, chcą podobnie się ubierać, mieć podobne gry czy zabawki. Podobieństwo do kolegów i koleżanek wzmacnia poczucie przynależności do grupy, identyfikowanie się z nią. Im mniej różnic, tym łatwiej. A język rodziców może stanowić element wyróżniający z grupy. Może, ale nie musi.

Inne dwujęzyczne dzieci

Obecność innych dwujęzycznych dzieci na ogół pozytywnie wpływa na stosunek dzieci do ich drugiego języka. Zdają one sobie sprawę, że nie są same w dwujęzycznej sytuacji. Niektórzy koledzy czy koleżanki również mają rodziców pochodzących z innych krajów. Ważne jest, żebyśmy, jako rodzice, pokazali dzieciom w pozytywny sposób tę różnorodność językową i kulturową.

Nasza rola rodzica

Zwróćmy uwagę naszych dzieci na chłopca pochodzenia tureckiego czy dziewczynkę, której mama mówi po mandaryńsku. Zapytajmy, czy zauważyli inne języki wśród znajomych: jakie języki? w jakich sytuacjach? Pochwalmy ich umiejętności językowe, nie porównując oczywiście do umiejętności naszych pociech. Celem bowiem jest stworzenia pozytywnego nastawienia do języków, a nie krytykowanie czyichś umiejętności.

Otwartość na innych

Oczywiście przykład innych dwujęzycznych dzieci nie sprawi, że nasze dzieci automatycznie zaczną mówić z nas po polsku. Na to potrzeba czasu. Niemniej jednak powinno to wpłynąć pozytywnie na stosunek dzieci do ich drugiego języka, może skłonić do refleksji? Jednocześnie przyczyni się do otwartości na inne kultury i zwyczaje, a to przecież jest tak cenny nie tylko w naszych czasach.

Anna Jachim

Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania

Autorka bloga: https://bilingual-kid.com

Wsparcie dla rodziców (poprzedzone bezpłatną rozmową online): https://bilingual-kid.com/program-wsparcia-dla-dwujezycznych-rodzin/