Wspólna lektura i ogromne korzyści dla dwujęzycznych dzieci

Lektura to jedna z najbardziej skutecznych metod rozwijania języka. Bez względu na to, czy mówimy o pierwszym czy o drugim języku dziecka, przynosi ona ogromne korzyści nie tylko językowe, ale także intelektualne, emocjonalne i kulturowe. Wspólna lektura okazuje się jeszcze bardziej owocna. W wypadku dzieci wychowywanych w kilku językach jest ona głównym sprzymierzeńcem rodzica pragnącego przekazać dziecku swój język.

Wzbogacanie słownictwa

Lektura przyczynia się, w dużym stopniu, do wzbogacania słownictwa. W rozmowach rodziców z dziećmi pojawia się pewna liczba tematów związanych z codziennością czy konkretnymi wydarzeniami. Automatycznie niektóre zagadnienia, niebędące częścią ich życia, są z nich wykluczone. Książki przyczyniają się do wypełnienia tej luki. Proponują tematy, a co za tym idzie słownictwo, z którym dziecko nie styka się na co dzień. Wspólna lektura natomiast sprawia, że dziecko nie tylko słyszy nowe wyrazy, ale także ma okazję dowiedzenia się od rodzica ich dokładnego znaczenia lub użycia ich w innym kontekście.

Rozmowy na tematy lektur

Kiedy rodzic czyta z dzieckiem (albo dziecku), pojawia się możliwość dyskusji na poruszone w książkach tematy. Takie rozmowy to bezpośrednie używanie słownictwa zawartego w lekturze. To także ćwiczenia argumentacji, przedstawiania własnych opinii i wyjaśniania opisywanych zjawisk. Wspólne rozmowy podczas lektury są niezwykle cenne: dają dodatkową sposobność używania głównej funkcji języka: komunikowania się. Jest to tym ważniejsze w przypadku dzieci wielojęzycznych, dla których okazje do mówienia w języku mniejszościowym (polskim) są na ogół ograniczone.

Wspólnie spędzony czas

Lektura z dzieckiem ma także inny wymiar w relacjach między dzieckiem rodzicem. Jest to aspekt emocjonalny wspólnie spędzonych chwil. Kiedy czytamy, jesteśmy rozluźnieni i spokojni. Spędzamy czas z dzieckiem i tylko z nim. Te przyjemne chwile wpływają na pozytywne skojarzenia dziecka z językiem polskim. W ten sposób wspólna lektura waloryzuje go podobnie jak polską kulturę, a tym samym pogłębia przywiązanie dziecka do naszych (oraz jego) korzeni.

Anna JACHIM

Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania

Autorka bloga: https://bilingual-kid.com

Wsparcie dla rodziców (poprzedzone bezpłatną rozmową online): https://bilingual-kid.com/program-wsparcia-dla-dwujezycznych-rodzin/