Wyborowo w Piaście – dobre wiadomości z Essen

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią udało się z rocznym opóźnieniem przeprowadzić walne zebranie członków stowarzyszenia Gmina Polska „Piast” z Essen połączone z wyborami nowego Zarządu. Zanim przeprowadzono wybory ustępujący przewodniczący Józef Wantulok zdał sprawozdanie z ostatnich trzech lat działalności. Pandemia niestety uniemożliwiła zorganizowanie cyklicznych imprez, które były stałą pozycją w programie Piasta. W tym trudnym dla stowarzyszeń czasie udało sie zorganizować spotkanie poetycko-muzyczne, kilka spotkań członków, spotkania wirtualne, kontynuować działalność piastowej biblioteki, tradycyjnie zaangażować w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz korespondencyjnego Mikołaja. Piast również uczestniczył w ograniczonym zakresie w miejskich imprezach o charakterze wielokulturowym. Praca ustępującego Zarządu została oceniona przez członków z dużym uznaniem.

W drugiej części przystąpiono do wyboru nowego Zarządu. Wybrano łącznie 12 osób, z czego funkcję prezesa powierzono Leonardowi Paszkowi, który korzystając z przywileju, który jest w statucie, wybrał członków Zarządu. Znaleźli się w nim w większości ludzie, którzy działalność w “Piaście” dopiero rozpoczęli, jednak posiadają duże doświadczenie w pracy społecznej. Ten powiew “nowego ducha” został entyuzjastycznie przyjęty przez wszystkich członków.

Piast to jedna z najdłużej istniejących organizacji polonijnych w Niemczech. W 2023 roku będzie obchodził 30 rocznicę istnienia. Przez te lata zmienił się obraz Polonii niemieckiej i zmieniła się funkcja oraz znaczenie organizacji polonijnych. Nie wszystkie organizacje potrafiły znaleźć się w tym wielokulturowym krajobrazie. Większość z nich rozwiązała działalność. Piast jednak działa i mimo wielu emigracyjnych przeobrażeń stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zarówno „starej” Polonii, jak i tych, którzy dopiero w ostatnich latach do Niemiec przyjechali. W tegorocznych planach stowarzyszenia jest organizacja polonijnych spotkań i integracja Polaków w Essen oraz okolicy, np. podczas cyklicznych spotkań dla rodziców z dziećmi, koncertów oraz tzw. Stammtischu

Tekst: Leonard Paszek

Zdjęcia: Robert Siera