Wyniki w nauce dwujęzycznych dzieci

Jedną z obaw rodziców wychowujących dzieci w dwujęzycznym kontekście są trudności w szkole. Niektórzy z tego właśnie powodu decydują się na niewprowadzanie języka mniejszościowego (polskiego) w życie dziecka. Są przekonani, że dziecku będzie łatwiej, jeśli będzie znało tylko jeden język. Wierzą, że dzięki temu dziecko lepiej opanuje język kraju, w którym mieszka rodzina. Tymczasem dwujęzyczność nie tylko nie jest przeszkodą w szkolnych sukcesach, ale nawet wspomaga ich osiągnięcie. Pozytywny wpływ dwujęzyczności na wyniki w nauce potwierdzają bowiem badania w tej dziedzinie.

Wyniki w Wielkiej Brytanii

W 2017 roku szkoła publiczna Świętego Stefana na przedmieściach Londynu znalazła się w czołówce najlepszych brytyjskich szkół w rankingu Sunday Times. Okazało się, że dla 96% uczniów angielski nie jest pierwszym językiem. Zaskoczeni tym sukcesem naukowcy z Uniwersytetu w Oxford przeprowadzili badania wśród 140 000 dzieci w Wielkiej Brytanii. Celem było zbadanie, jaki wpływ może mieć dwujęzyczność na wyniki w nauce. (Rozróżniono dzieci dobrze i gorzej znające język angielski.) Według badań średnio dzieci „obcego” pochodzenia czytały lepiej bez względu na poziom angielskiego. U dzieci gorzej znających angielski ilość dzieci czytających lepiej była niższa w porównaniu z dziećmi lepiej znającymi angielski. Jednak w obu przypadkach przewyższała ona ilość dobrze czytających uczniów pochodzenia brytyjskiego.

GCSE – dwujęzyczność w praktyce

Kolejnym przykładem potwierdzającym pozytywny wpływ dwujęzyczności na wyniki w nauce są rezultaty egzaminu GCSE (General Certificate of Secondary Education) w Wielkiej Brytanii w 2020 roku. Po raz pierwszy dzieci imigrantów uzyskały średnio lepsze wyniki niż rodowici Brytyjczycy.

Pozytywna dwujęzyczność

Te przykłady, i wiele innych, pokazują, że dwujęzyczność nie stoi na drodze do sukcesów w nauce. Dzięki „transferowi „umiejętności nabyte w jednym języku „przekładają” się także na drugi język. Dotyczy to na przykład czytania czy liczenia, ale także posiadanych wiadomości. Jeżeli dziecko ma trudności w nauce, ich przyczyn należy szukać gdzie indziej. Może poświęca ono na naukę za mało czasu? Może jest niewystarczająco stymulowane intelektualnie? Albo środowisko, w którym ewoluuje, nie dostarcza mu optymalnych warunków do rozwoju?

Dwujęzyczność jest bogactwem, a nie ułomnością. Daje dodatkowe możliwości, a nie przeszkody. Dlatego tak warto ją rozwijać u naszych dzieci.

Anna JACHIM

Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania

Autorka bloga: https://bilingual-kid.com

Wsparcie dla rodziców (poprzedzone bezpłatną rozmową online): https://bilingual-kid.com/program-wsparcia-dla-dwujezycznych-rodzin/