Zjazd Polonii i Polaków za Granicą – 29 czerwca 2023 r. Warszawa

W dniach 29 czerwca – 2 lipca 2023 odbył się Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zorganizowany przez Radę Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Do Warszawy zjechało ok.350 delegatów z całego świata: Europy, Ameryki Północne i Południowej, Afryka, Australia, Nowej Zelandii. Zrzeszenie Organizacji Polskich w Północnej Nadrenii-Westfalii reprezentowała dr Adrianna Tomczak.

SESJA INAUGURACYJNA W SEJMIE RP

Pierwszy dzień rozpoczął się złożeniem kwiatów na grobach ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. prymasa Józefa Glempa oraz Ignacego Paderewskiego i mszą świętą w intencji Ojczyzny w Katedrze św. Jana. 

Następnie delegaci udali się do Sejmu RP na sesję inauguracyjną której poprowadziła wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. 

Głos zabrali: 

– Jan Dziedziczak (Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą);

– Jan Narkiewicz (Przewodniczący Rady Polonii Świata);

– Dariusz Piotr Bonisławski (Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”);

– Henryk Kowalczyk (Minister, Członek Rady Ministrów);

– Robert Tyszkiewicz (Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą);

– Kazimierz Michał Ujazdowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą);

– ks. bp Piotr Turzyński (Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej);

– Małgorzata Kwiatkowska (Rada Naczelna Polonii Australijskiej);

– ks. Zdzisław Malczewski (przedstawiciel Polonii Ameryki Łacińskiej);

– Tadeusz Adm Piłat ( nestor ruchu polonijnego Organizator III, IV i V Zjazdu PiPzZ);

– Frank Spula (Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej);

– Waldemar Tomaszewski (Przewodniczący ZPL, poseł Parlamentu UE);

– Janusz Tomczak (Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej);

– Edward Trusiewcz (Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych).

Poruszono kwestie dotyczące nauki j.polskiego, organizacji zjazdu młodych Polaków mieszkających za  granicą, zwiększenie środków na repatriacje, udziału Polonii w wyborach i powrotu do wyborów korespondencyjnych, zaangażowania politycznego w lokalne struktury, roli misji duszpasterskiej w umacnianiu więzi z Polakami, finansowania działaności organizacji polonijnych.

Wieczorem w Otrębusach uczestnicy wzięli udział w uroczystym występie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

WIZYTA W KANCELARII PREMEIRA RP

Podczas drugiego dnia delegaci spotkali się z przedstawicielami władz RP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O wsparciu i działaniach na rzecz Polonii podejmowanych przez Rząd RP mówili w swoich wystąpieniach wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, Jan Dziedziczak oraz ministrowie Przemysław Czarnek i Henryk Kowalczyk. 

Rozwinięcie tematów poruszanych przez przemawiających miało miejsce podczas panelu, gdzie głos zabrali Jan Dziedziczak, Piotr Wawrzyk (Wiceminister Spraw Zagranicznych), Wojciech Skurkiewicz (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej). Pochylono się nad następującymi tematami:

– reparacje;

– bezpieczeństwo Polski w kontekście wyzwań związanych z wojną w Ukrainie;

– działalność instytutu Kolbego;

– Karta Polaka;

– działania rządu RP na rzecz wspierania powrotu Polaków do kraju z emigracji;

– kwestie działalności Polonii mieszkającej na Białorusi i w Rosji;

– tworzenie placówek konsularnych na świecie;

– zakres działania programu „Akademia Kopernikańska”;

– polityka informacyjna wspierającej organizacje w działaniach budowania wizerunku Polski w lokalnych społecznościach;

– stworzenie polonijnej listy w Warszawie podczas najbliższych wyborów. 

Podczas spotkania wręczono odznaki honorowe „Za zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą”. Złożono również wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 

SPOTKANIE W PAŁACU PREZYDENCKIM

Delegaci wzięli udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z Prezydentem RP Andrzejem Dudą wraz z Pierwszą Damą. Para Prezydencka podziękowała za wsparcie Polonii na rzecz Ukrainy, za krzewienie j.polskiego i kultury polskiej.

Spotkanie uświetnił występ Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

NIC O NAS BEZ NAS

Trzeci dzień Zjazdu poświęcono debatom, które odbyły się w Domu Polonii w Pułtusku. Delegaci wzięli udział w 4 blokach tematycznych:

1. Organizacje polskie za granicą;

2. Kultura, oświata, duszpasterstwo gwarantem polskiej tożsamości;

3. Młodzież polonijna – zaangażowanie i wyzwania;

4. Sport, turystyka, przedsiębiorczość. 

Podczas debat wypracowywano rekomendacje dot. kierunków dalszego rozwoju ruchu polonijnego na najbliższe pięć lat oraz określono potrzeby i ramy współpracy z władzami RP i rządami w krajach zamieszkania Polaków. 

Zjazd zakończył się mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej. 

REZOLUCJE ZJAZDU POLONIJNEGO

Najważniejsze postulaty uczestników biorących udział w Zjeździe.

Postulowano, by:

1) 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami Polski, czyli 1/3 polskiego Narodu, znalazło właściwe miejsce w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) kodeks wyborczy dawał Polonii szansę na pełnoprawny udział w wyborach do władz Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przywrócono wybory korespondencyjne za granicą, jako formułę najważniejszą dla Polonii, która korzystała dotychczas z tej możliwości w ponad 95%;

4) utworzono w Polsce specjalny okręg wyborczy dla Polonii i Polaków zza granicy, w którym można by wybierać przedstawicieli różnych partii politycznych reprezentujących Polonię;

4) wszelkie decyzje dotyczące Polonii i Polaków za granicą zapadały ponad wszelkimi podziałami;

5) Rada Polonii Świata wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i polskimi władzami w przyszłym roku zorganizowały Światowy Zjazd Młodzieży Polonijnej. Wezwano organizacje polonijne na całym świecie oraz organizacje i instytucje w Polsce do udzielenie tej inicjatywie wszelkiego wsparcia;

6) zwiększyć środki przeznaczane na przyjazdy dzieci i młodzieży polonijnej do Polski.

Zapraszamy do oglądnięcia materiału video, którego autorem jest fotograf Jurek Uske:
https://youtu.be/UqtenhCpcWg