Znaczenie zajęć z polskiego dla dzieci dwujęzycznych

Rodzice często zastanawiają się, czy posyłać dzieci na dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Dla wielu rodzin łączy się to z dodatkowym obciążeniem, trudnościami czy skomplikowaną organizacją. Niemniej jednak, polskie lekcje przynoszą dzieciom ważne korzyści, które mogą wpłynąć na stosunek dziecka do języka rodzica.

Zorganizowana nauka

Przede wszystkim polska szkoła zapewnia dzieciom naukę pisania i czytania w języku polskim. Rodzicom, którzy nie są nauczycielami, często trudno jest przekazać im te umiejętności. Inaczej bowiem jest z nauką mówienia i przekazywania języka ojczystego na co dzień, a inaczej z pracą nad z konkretnymi kompetencjami, wymagającą specjalnego przygotowania. W szkole dzieci poznają także podstawy polskiej historii i geografii oraz niektóre elementy polskiej kultury, które uzupełniają wiadomości wyniesione z domu.

Rola nauczyciela

Zajęcia w polskiej szkole prowadzone są przez profesjonalnych nauczycieli: ich zawodem jest nauczanie dzieci. Oprócz przekazywania wiedzy i umiejętności w metodyczny sposób, nauczyciele stanowią autorytet, co wpływa pozytywnie na wizerunek języka u dzieci. Nie bez znaczenia dla nich jest fakt, że osoba spoza kręgu rodzinnego i o statusie nauczyciela przywiązuje pozytywne wartości do języka mniejszościowego.

Spotkania z „polskimi” dziećmi

Polska szkoła to także możliwość spotkania innych dzieci polskiego pochodzenia. Dzięki kontaktowi z dziećmi w podobnej sytuacji, dziecko odczuwa w mniejszej mierze swoją językową odmienność w stosunku do rówieśników z niemieckiej szkoły. Dzieci nie lubią czuć się inne, dlatego te kontakty ze wspólnotą polskich koleżanek i kolegów są tak ważne.

Waloryzowanie języka polskiego

Podsumowując: dzięki zajęciom z polskiego język polski przestaje być językiem rodzinnym, a staje się językiem o podwyższonej randze nauczanym w odrębnej instytucji. Status języka zmienia się, co dodaje mu wartości w oczach dziecka. Oznacza to bowiem, że w kraju, w którym mieszka, język polski jest uznawany i szanowany, o czym świadczy właśnie obecność polskiej szkoły. Te wszystkie elementy przyczyniają się do pozytywnego stosunku dziecka do języka i kultura rodzica oraz do własnych korzeni.

Anna JACHIM

Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania

Autorka bloga: https://bilingual-kid.com

Wsparcie dla rodziców (poprzedzone bezpłatną rozmową online): https://bilingual-kid.com/program-wsparcia-dla-dwujezycznych-rodzin/