Zyskaj zwrot z podatku

Zyskaj zwrot z podatku

Czy wiesz, że statystycznie urząd podatkowy w Niemczech zwraca ok. 1.051 Euro? Jest więc o co się postarać. Poniżej znajdziesz listę wydatków, które możesz odliczyć od podatku i tym samym otrzymać zwrot.
Wszyscy, którzy maja więcej, niż 1.000 Euro w roku„Werbungskosten” (koszta pozyskania i utrzymania pracy), maja szanse na zwrot. Te koszta wpisujemy w „Anlage N”.

Co one obejmują?

 • Homeoffice:  czyli praca zdalna i tutaj mamy 5 euro za każdy dzień, maksymalnie 600 euro na rok;
 • Arbeitszimmer: czyli pokój do pracy max. 1.250 euro na rok pod warunkiem, że nie masz żadnego innego miejsca pracy;

  Można odpisać więcej kosztów po spełnieniu następujących warunków:  pokój jest oddzielny i można go zamknąć, ma wyposażenie biura, jest maksymalnie w 10% prywatnie używany, a także jest miejscem wykonywanego zawodu/pracy;
 • Pendlerpauschale: dojazdy do pracy. Każdy pracujący musi dojechać do pracy i tutaj liczy się za każdy pełny kilometr w jedną stronę 0,30 centów. To oznacza, że powrót do domu nie jest uwzględniany w odliczeniu. Nowością w stosunku do roku 2021 jest zwiększenie odliczenia do 0,35 centów po 21 kilometrze. Nie ma również znaczenia, czy idziemy na pieszo, czy jeździmy rowerem, autem czy pociągiem;
 • Fortbildungen: czyli koszta nauki i dojazdy do kursów w obydwie strony;
 • Arbeitskleidung: koszta zakupu typowego ubrania np. kelner, asystentka lekarza, laborant, kucharz, piekarz. Również koszty prania podlegają zwrotowi. Kwotę 150 euro można wpisać bez podawania rachunków; 
 • Telefon: 20% kosztów za telefon w roku, nie więcej niż 240 euro;
 • Kontoführungsgebühren: tym samym koszta za konto w banku w wysokości 16 euro na cały rok;
 • Komputer: jeżeli służy do celów zawodowych można te koszta w zależności od wysokości rozłożyć na lata;
 • Bewerbungskosten: koszty cv, czyli koszty przygotowania dokumentów, starania się o prace i dojazdy;
 • Fachliteratur: książki i czasopisma związane z naszym zawodem;
 • Umzugskosten: czyli przeprowadzka i dojazdy do nowego miejsca zamieszkania, max. 870 euro do 01 kwietnia 2021;
 • Berufsverbände: tak jak np. Gewerkschaft, Handwerkskammer. Są to opłaty związane z przynależnością do związków zawodowych;
 • Steuerberatungskosten: koszta od biura lub doradcy podatkowego robiącego rozlicznie z podatku;
 • Doppelte Haushaltführung: podwójne gospodarstwo domowe, czyli zmiana miejsca zamieszkania z powodu pracy;
 • Mehrverpflegungaufwand: np. delegacje, obecność poza miejscem pracy dłużej niż 8 godzin i tutaj dotyczy to m.in. kierowców ciężarówek. Bycie poza miejscem pracy dłużej niż 8 godzin liczy się 14 euro, a przy 24 godzinnym dniu pracy – 28 euro. Kierowcy ciężarówek mogą otrzymać 8 euro za noc poza domem i miejscem pracy. Można uwzględnić dodatkowo koszty: telefonów, opłaty za parking, przechowalnie bagażu.

  Co jest ważne przy odliczeniu tych kosztów, by zostały uwzględnione przez urząd skarbowy?

Zbierajmy rachunki, dane i daty oraz poprośmy o wsparcie pracodawcę, aby nam potwierdził np. wykonywanie naszych obowiązków ponad 8 godzin poza miejscem pracy. Zdarza się, że urząd żąda od nas rachunków i dowodów na poparcie kosztów odliczenia. W przypadku braku takich dokumentów te koszty mogą nie zostać uwzględnione i przepadają.

Koszty te powinny być płacone przez osobę rozliczającą się, a nie przez np. pracodawcę lub osoby trzecie. Oczywiście muszą być poniesione w danym roku za który się rozliczamy. 

Powyższe informacje są tylko wycinkiem szerokiego tematu odliczeń i nie stanowią ostatecznego źródła wiedzy. Warto skontaktować się z dobrym doradcą podatkowym, który dokona najkorzystniejszego dla nas rozliczenia.

Małgosia Uerlich