Język nieodzowną częścią naszej tożsamości

O słownictwie dwujęzycznych dzieci pisałam jakiś czas temu. (Osoby zainteresowane odsyłam do artykułu.) Dzisiejszy temat w pewien sposób nawiązuje do tego tematu. Chciałabym mianowicie podzielić się z Wami refleksją związaną zarówno z opanowaniem języka przez nasze dzieci, jak i z ich tożsamością językową. Bo przecież jedno wynika z drugiego. W jaki sposób? Zapraszam do rozważań.

Rozwój języka

Zarówno nasze dzieci jak i my sami czujemy się bardziej komfortowo mówiąc o pewnych tematach w jednym języku, a o innych w drugim (trzecim…). Wynika to z faktu, że częściej przeżywamy te zjawiska / wydarzenia w danym języku. Dzięki temu: rozwijamy lub utrwalamy nasze słownictwo na ten temat. Przykład? Większości dwujęzycznym dzieciom łatwiej jest opowiadać o szkole / przedszkolu w języku otoczenia niż w ojczystym języku rodzica. (A nam pewnie o pracy.)

Zasada komplementarności

Według zasady komplementarności u osób dwujęzycznych można wyróżnić dziedziny zarezerwowane dla jednego i inne dla drugiego języka. Często to, co związane z życiem prywatnym (rodzinnym, uczuciowym) związane jest (szczególnie u dzieci) z językiem rodziców, a to, co poza domem z językiem otoczenia. Oczywiście te obszary przenikają się, szczególnie jeśli ojczysty język jednego z rodziców to język większościowy. Rodzice bowiem rozmawiają z dziećmi o tym, co dzieje się poza domem, dzięki czemu nabywają one niezbędne słownictwo.

Tożsamość językowa

Język jest nieodłącznym elementem naszej tożsamości. U osób wielojęzycznych jego znaczenie jest tym bardziej wyraziste, że wyróżnia je od innych. Dostosowują one używanie języków do swoich potrzeb i sytuacji odruchowo, bez zastanowienia. Zapytane, nie byłyby w stanie zrezygnować z jednego z nich. Nie sposób bowiem odciąć się od swoich naturalnych zasobów będących częścią własnej tożsamości. Mogłoby to nawet okazać się niebezpieczne dla duchowej równowagi.

Anna Jachim

Coach dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania

Autorka bloga: https://bilingual-kid.com

Wsparcie dla rodziców (poprzedzone bezpłatną rozmową online): https://bilingual-kid.com/program-wsparcia-dla-dwujezycznych-rodzin/